Scholarship Scheme funded by Foras na Gaeilge for adult Gaeltacht courses

A chara,
Táim ar bís le fógairt go bhfuil ár Scéim Scoláireachtaí atá maoinithe ag Foras na Gaeilge do chúrsa Gaeltachta do dhaoine fásta oscailte anois agus tá scoláireachtaí ar luach €200 le bronnadh againn. Má tá fonn ort cur isteach ar an scéim is féidir leat gach píosa eolais a fháil ANSEO agus is é spriocdháta le hiarratas a chur isteach ná 17.00 Dé Máirt 1ú Márta 2022. Chomh maith leis sin, táimid iontach sásta go bhfuil ár gCúrsaí Gaeltachta i nGaoth Dobhair ar ais an samhradh seo agus is féidir leat clárú anois ar líne ANSEO. Tá lán fáilte romhat an t-eolas seo a scaipeadh le daoine eile a bhfuil suim acu cuairt a thabhairt ar an nGaeltacht.

*I am excited to announce that are Scholarship Scheme funded by Foras na Gaeilge for adult Gaeltacht courses is now open and we have scholarships valued at €200 to award. If you would like to apply for a scholarship you can find all that information HERE and the deadline to apply is 17.00 Tuesday 1st of March 2022. We are also very happy that our Adult Gaeltacht Courses in Gaoth Dobhair are back this summer and you can register online now HERE. More than welcome to share this information with anyone hoping to visit the Gaeltacht.
TUILLEADH EOLAIS | MORE INFO:Scoláireachtaí | Scholarships:bit.ly/Scoláireachtaí22Gaeltacht 2022: bit.ly/Gaeltacht22
Má tá aon cheist agat ná bíodh aon drogall ort teagmháil a dhéanamh liom – if you’ve any questions please don’t hesitate to get in touch.
Beir bua,Ian

Category: News | RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.

No Comments

  • Widget Area

    This is widget area, add your widget here from your widget on appereance on your admin panel